неделя, 17 август 2014 г.

Агенция „Напред към природата” Според нас, градската среда, средище на култура, изкуство, икономика през последните години на индустриализацията постепенно отстъпва (губи) от чара на градовете от миналите времена за сметка на безличните мегаполиси (шума и замърсяването), като по-същото време изсмуква и влияе неблагоприятно демографски нa провинцията.  Урбанизацията е естевен стремеж на човечеството към усъвършенстване, но тъй като баланса вече не е на лице ( е нарушен), усилията на нашата агенция са да бъде  подпомогнат и улеснен  обратният процес в посока към това, което ние смятаме за новото напред, а именно към Природата. Ние вярваме, че Природата е съвършенната система за живота на планетата Земя, която предлага неограничени ресурси и дава всичко необходимо  за комфортното ни същесвуване тук. Остава да изберем  да се върнем към нея, по един нов начин, подсигурени с разбиране и  съзнание ,и използвайки високите технологии в хармония с природните дадености.
С натрупания опит от живота извън големия град, ние сме готови заедно да изградим Ваш модел  за живот и бизнес в природата в съчетание  с подходяща  инфраструктура . Да споделим  познаването и използването на природните дадености, цикли и зависимости  като помогнем с консултации,  изработване на  концепция,  подсигурена с нормативна база, както и с изпълнение на проекта.
Потенциални клиенти:
-        Имат инвестиции и искат да се установят за постоянно в природата.
-        Нямат инвестиции и искат да се установят за постоянно в природата.
-        Желаещи частично да се установят в природата – с и без инвестиции. Например за почивните дни или сезонно.
-        Инвеститори с цел печалба по чист, природо съобразен начин.


Етапи на работата ни.

-        1.Консултация – лична среща разговор в който ще запознаем нашите знания с вашите потребности към природата. Специална презентация за направеното от нас до сега в областта.
-         2.Изработване на концепция – конкретно предложение за Ваша концепция изцяло изработено от нас на базата на проведената консултация. Методи, начини на задоволяване на потребността от ресурси в зависимост от характеристиките на избрания терен, степен на сливане с природата, размер на инвестицията – закупуване или наемане на земя, техника, технологии, архитектура и тн.
-        3.Документална част на проекта – юридическа обосновка за собствеността, разрешителни, статути, договори. Всички законови разборедби относно бита и бизнеса.
-        4.Същинска част изпълнение на проекта в предварително описани и нотариално заверени стъпки и спогодби с общински власти, изпълнители от всички нива със срокове и стандарти.Природата е изобилна, новото напред е в природата
Макар градовете да остават средище на култура, изкуство, икономика и др. хората все повече осъзнават, че истинското развитие на потенциала на човешките възможности не е там. С натрупания над 10 годишен опит в живот, работа, бизнес, създаване на общности, инфраструктура в природата, познаване и използване на природните дадености, цикли и зависимости бихме могли и желали да дадем консултация, да изработим концепция, да подсигурим нормативно и да осигурим изпълнение на проект за подобряване и трайно установяване на изконната връзка с майката природа.

1.     Консултации – в офис, на място
В града ресурсите се черпят, в природата се създават
-          Вода – добиване, преработване на използваната
-        Храна – в природата храната се отглежда, за задоволяване на личното потребление и за размяна и продажба във връзка със задоволяване на други нужди
-        Енергия -  устойчиви решени за енергийна независимост
2.     Концепции
-        Градинарско семейство – задоволяване на личните потребности с малка печалба
-         
-         

3.     Нормативна база
Документи, статути, разрешителни
4.     Изпълнение
-        Осигуряване на изпълнител
-        Изпълнение с уъркшоп

Няма коментари:

Публикуване на коментар