събота, 12 май 2018 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ С ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ


ДЕКЛАРАЦИЯ С ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
на родител / настойник


  Долуподписаният/ата
  …………………………………………………
  …………………………………………………………..
  …………………………………………….
  адрес………………………………………………
  ……………………..…………………………………..
  тел:……………………………………………….

  В качество си на родител/настойник на:
  ………………………………………….
  …………………………………………………………..
  …………………………………………………
  адрес……………………………………………
  ……………………..…………………………………..

   и на :…………………………………………….…………
   ……………………………………………….
   адрес……………………………………….………………
   ……………………..…………………………………..
   Декларирам своето съгласие детето/децата да участват в детска занималня/дневен лагер с обучение по конна езда,  изкуства и езици, организиран от Конюшня “HAPPY HORSES ESTATE”, Ярема; за периода от:………………………2018г. до……………………..2018г.

Запознат/а съм и съм съгласен/а с дейностите включени в програмата, условията и мястото на провеждане на ДЕТСКАТА ЗАНИМАЛНЯ / ДНЕВЕН ЛАГЕР

дата: ……………….…
родител/настойник……………………………..


Няма коментари:

Публикуване на коментар